پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن


اردوی تفریحی شهر بازی رنگین کمان 1394/10/12


فرزندان 4 تا 10 سال توسط خیرین محترم دانشگاه قم به اردوی تفریحی شهر بازی رنگین کمان اعزام شدند و از امکانات و وسایل بازی آنجا استفاده نمودند.
در پایان، از خانواده های اعزامی پذیرایی ناهار به عمل آمد.


تعداد نمايش : 2000

تاريخ درج : سه شنبه ١٥ دی ١٣٩٤


خروج
اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com