پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن


مرحله اول دوره های آموزش خیاطی و کیف چرم


مرحله اول دوره های آموزش خیاطی و کیف چرم از تاریخ 1394/07/27 آغاز گردید. نهایتاً کلاس خیاطی در مورخه 1394/11/07 با 16 نفر و تعداد 23 جلسه و کلاس کیف چرم در مورخه 1394/11/05 با 19 نفر و تعداد 16 جلسه به پایان رسید.
ضمناً به پیشنهاد مربی این دوره ها، در نظر گرفته شد که به نفرات مستعد شرکت کننده، کمک هزینه جهت خود اشتغالی ارائه شود.


تعداد نمايش : 2056

تاريخ درج : شنبه ١٠ بهمن ١٣٩٤


خروج
اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com