پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

بیست و نهمین جلسه هفتگی موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام قم :مورخ97/7/18

جلسه هفتگی موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام قم

جلسه هفتگی موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام قم

جلسه هفتگی موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام قم

جلسه هفتگی موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام در مورخه 1396/08/10

جلسه هفتگی موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام در مورخه 1396/02/27

جلسه هفتگی موسسه خیریه انجمن تکفل و سرپرستی ایتام در مورخه 1396/02/13


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com