پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

مرحله اول دوره های آموزش خیاطی و کیف چرم

شروع آموزش ابتدایی قلاب بافی جهت اشتغال سرپرستان خانوار

گزارش عملکرد واحد اشتغال انجمن در سال 1392

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com