پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

خیرین محترمی که تمایل دارند جهت یکی از برنامه های مؤسسه اعم از مسابقات قرآنی و کتابخوانی و سفرهای زیارتی این مؤسسه را یاری نمایند، جهت هماهنگی با روابط عمومی یا دارالقرآن مؤسسه تماس حاصل فرمایند. شماره تماس: 09100583525

وصول هدایای مردمی در 3 ماهه فصل پاییز سال 1394

خدمات انجام شده در 3 ماهه فصل پاییز سال 1394 به خانواده های تحت پوشش ایتام

وصول هدایای مردمی در 6 ماهه اول سال 1394

خدمات انجام شده در 6 ماهه اول سال 1394 به خانواده های تحت پوشش

وصول هدایا و نذورات در 11 ماهه اول سال 93

هزینه های انجام شده بابت خانواده های تحت پوشش در 11 ماهه اول سال 93


2 صفحه بعدی >>

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com