پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن
فرم پرداخت آنلاین کمک های مردمی
*    نام پرداخت کننده
*    نام خانوادگی
*    شماره تلفن
      پست الکترونیک
    ريال  *    مبلغ قابل پرداخت
کمک به خانواده های عام (صدقه)
کمک به خانواده های سادات
کمک هزینه خرید مسکن
کمک هزینه دارو و درمان
کمک هزینه رهن و اجاره مسکن
کمک هزینه جهیزیه
کمک هزینه بنایی و تعمیرات مسکن
کمک هزینه ازدواج فرزندان ذکور
هزینه خرید و ذبح گوسفند
کمک هزینه پرداخت بدهی وام خانواده ها
وجه نقدی طرح حامی
کمک هزینه پرداخت قبوض آب، برق و گاز خانواده ها
کمک هزینه خرید لوازم ضروری منزل
کمک هزینه امتیاز قبوض آب، برق و گاز خانواده ها
کمک هزینه تعمیر لوازم ضروری منزل
کمک هزینه اردوها و سفرهای زیارتی
ردّ مظالم و سهم امام
کفاره روزه، زکات فطره و اطعام
بابت

اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com