پرداخت کمک های آنلاین
پرداخت کمک های آنلاین مناسبتی
شماره حساب های انجمن
ارتباط باانجمن
آدرس
تلگرام انجمن

 کمک به خانواده های ایتام

 

*    نام پرداخت کننده
*    نام خانوادگی
*    شماره تلفن
      پست الکترونیک
    ريال  *    مبلغ قابل پرداخت
هزینه تحصیلی خانواده ها
سبد کالا ماه مبارک رمضان
عیدی و لباس عید خانواده ها
سبد کالا عید نوروز
بابت


اطلاعات انجمن

قم - خیابان طالقانی (آذر) - روبروی مدرسه رضویه
تلفن: 37712500
فکس: 37712500
آدرس پست الکترونیکی: anjomanaytamqom@gmail.com